a9cbaa06c1e482f44f7111cab5384658

Kod događanja tipa kakav je Bundekfest uvijek postoji potreba za brandiranjem i oslikavanjem raznih površina i sve to najčešće u vrlo kratkim rokovima tijekom završne faze organizacije događanja. Studio digitalne kulture je pri tome vrlo dobar izbor jer smo više-manje u centru grada i tome prilično fleksibilni za razliku od većih tiskara, dodajmo i to da imamo iskustva u organizaciji vlastitih evenata pa su nam potrebe i cijela komunikacija sa klijentima prilično poznati što uvelike olakšava posao.

Bilo je tu svakojakih vrsta aplikacija od printa na naljepnice, cerade, mesheve pa čak i oslikavanje cijele kućice tiskom na forex materijal.

fotografija 1 (7)

Jedan dio posla je otpao i na mali digitalni tisak, npr. letci i plakati i te tisak na majice i tekstil (zastave), koje smo odradili uz pomoć naših stalnih vanjskih suradnika.

Ukratko, možete računati na nas i u slučajevima organizacije većih evenata gdje je fleksibilnost i raznovrsnost usluge bitna stavka.

Bundekfest 2014